28 tháng 3 2003
Cho thuê xe du lịch Anh Vy chính thức thành lập, liên kết phục vu vận chuyễn thành công với các công ty du lịch, lữ hành trong nước và quốc tế.
11 tháng 1 2007
Cho thuê xe du lịch Anh Vy đạt được đội hình xe đa dạng, cung cấp cho thuê đủ loại xe du lịch từ 4 chổ đến 50 chổ. Đặc biệt cho thuê xe cao cấp tháng cho các công ty doanh nghiệp.
read more

Vy Thư Private Enterprise

149/36 Lê Thị Riêng Q1

ĐT 08 - 2405041 - Fax 08 9252343

Mobile 0903 336 887 - 0913 127 172

Email : Bacong@anhvy.com

Báo giá cước vận chuyễn khách du lich năm 2011

BIỂU KM VÀ GIÁ ÁP DỤNG CHO CÁC TUYẾN DU LỊCH TẠI MIỀN NAM VÀ MIỀN TRUNG

1. BIỂU KM VÀ GIÁ
STT Tuyến đường Km O.N In
Out
T. gian       LOẠI XE      
  Loại Xe         4C 7c 16c 25c,29 30c,35c 45c 45c
  Hiệu xe         TOYOTA TOYOTA MERCEDES COASTER HUYNHDAI HUYNHDAI Universe
  Giá: VNĐ/Km                  6,000          6,500           7,500 11,000 13,000 14,000 15,000
1 Đón Sân Bay ( trong tour )       2giờ       450,000       500,000         600,000 700,000 900,000 1,000,000 1,200,000
2  Tiễn Sân Bay (trong tour)       2giờ       450,000       500,000         600,000 700,000 900,000 1,000,000 1,200,000
3 Đón + Tiễn SB (Ngoài Tour No Guide)       2giờ       550,000       600,000         700,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000
4 City 1/2 ngày       4giờ       550,000       600,000         700,000 800,000 1,000,000 1,100,000 1,300,000
5 City 01 ngày         8giờ    1,100,000    1,200,000      1,400,000 1,600,000 1,800,000 2,000,000 2,400,000
6 Golf Thủ Đức 1/2 ngày       5giờ       800,000       900,000      1,000,000      1,100,000      1,200,000     1,300,000    1,400,000
7 Golf Thủ Đức 01 ngày       8giờ    1,500,000    1,600,000      1,800,000      2,000,000      2,200,000     2,400,000    2,600,000
8 GolfS.Bé / Đ. Nai  /Long Thành       8giờ    1,600,000    1,700,000      1,900,000      2,200,000      2,400,000     2,600,000    2,800,000
9 Sgn-Cuchi-Sgn      150     5giờ       900,000       975,000      1,125,000      1,650,000      1,950,000     2,100,000    2,250,000
10 Sgn-Mytho Sgn      180     1 ngày    1,080,000    1,170,000      1,350,000      1,980,000      2,340,000     2,520,000    2,700,000
11 Sgn-Mytho-Trai ran-Sgn      190     1 ngày    1,140,000    1,235,000      1,425,000      2,090,000      2,470,000     2,660,000    2,850,000
12 Sgn-Cần giờ -Sgn      220     1 ngày    1,320,000    1,430,000      1,650,000      2,420,000      2,860,000     3,080,000    3,300,000
13 Sgn-Tayninh-Cuchi-Sgn      280     1 ngày    1,680,000    1,820,000      2,100,000      3,080,000      3,640,000     3,920,000    4,200,000
14 Sgn-Vung tau/Longhai-Sgn      300     1 ngày    1,800,000    1,950,000      2,250,000      3,300,000      3,900,000     4,200,000    4,500,000
15 Sgn-Caibe-Vinhlong-Sgn      300     1 ngày    1,800,000    1,950,000      2,250,000      3,300,000      3,900,000     4,200,000    4,500,000
16 Sgn-Caibe-Vinhlong-Sgn      380 1   2 ngày    2,580,000    2,820,000      3,300,000      4,630,000      5,440,000     5,820,000    6,250,000
17 Sgn-Vung tau/Longhai-Sgn      380 1   2 ngày    2,580,000    2,820,000      3,300,000      4,630,000      5,440,000     5,820,000    6,250,000
18 Sgn-Vinhlong-Cantho-Sgn      420 1   2 ngày    2,820,000    3,080,000      3,600,000      5,070,000      5,960,000     6,380,000    6,850,000
19 Sgn-Cát Tiên-Sgn      450 1   2 ngày    3,000,000    3,275,000      3,825,000      5,400,000      6,350,000     6,800,000    7,300,000
20 Sgn-Vinhlong-Cantho-Sgn      520 2   3 ngày    3,720,000    4,080,000      4,800,000      6,620,000      7,760,000     8,280,000    8,900,000
21 Sgn-Chaudoc-Sgn      650 1   2 ngày    4,200,000    4,575,000      5,325,000      7,600,000      8,950,000     9,600,000  10,300,000
22 Sgn-Cần Thơ-Chaudoc-Sgn      750 2   3 ngày    5,100,000    5,575,000      6,525,000      9,150,000    10,750,000   11,500,000  12,350,000
23 Sgn-Vlong-Ctho-Thotnot-Sgn      520 1   2 ngày    3,420,000    3,730,000      4,350,000      6,170,000      7,260,000     7,780,000    8,350,000
24 Sgn-VL-Ctho-S.Dec-X.quyt-Sgn      610 1   2 ngày    3,960,000    4,315,000      5,025,000      7,160,000      8,430,000     9,040,000    9,700,000
25 Sgn-Phanthiet (01 chiều)      380     1 ngày    2,280,000    2,470,000      2,850,000      4,180,000      4,940,000     5,320,000    5,700,000
26 Sgn-Phanthiet (01 chiều)      400   1 1 ngày    2,400,000    2,600,000      3,000,000      4,400,000      5,200,000     5,600,000    6,000,000
27 Sgn-Phanthiet-Mui Ne      480 1   2 ngày    3,180,000    3,470,000      4,050,000      5,730,000      6,740,000     7,220,000    7,750,000
28 Sgn-Phanthiet - Mui Ne      650 2   3 ngày    4,500,000    4,925,000      5,775,000      8,050,000      9,450,000   10,100,000  10,850,000
29 Sgn-Dalat-Sgn      750 1   2 ngày    4,800,000    5,225,000      6,075,000      8,700,000    10,250,000   11,000,000  11,800,000
30 Sgn-Dalat-Sgn      850 2   3 ngày    5,700,000    6,225,000      7,275,000    10,250,000    12,050,000   12,900,000  13,850,000
31 Sgn - Dlat - Phanthiet      950 1   2 ngày    6,000,000    6,525,000      7,575,000    10,900,000    12,850,000   13,800,000  14,800,000
32 Sgn-BuonMathuot-Sgn      950 1   2 ngày    6,000,000    6,525,000      7,575,000    10,900,000    12,850,000   13,800,000  14,800,000
33 Sgn-BuonMathuot-Sgn   1,050 2   3 ngày    6,900,000    7,525,000      8,775,000    12,450,000    14,650,000   15,700,000  16,850,000
34 Sgn-DL-BMT-Ntrang   1,600 3   4 ngày  10,500,000  11,450,000    13,350,000    18,950,000    22,300,000   23,900,000  25,650,000
35 Sgn - Dlat - Phanthiet   1,050 2   3 ngày    6,900,000    7,525,000      8,775,000    12,450,000    14,650,000   15,700,000  16,850,000
36 Sgn - Dlat - Phanthiet   1,150 3   4 ngày    7,800,000    8,525,000      9,975,000    14,000,000    16,450,000   17,600,000  18,900,000
37 Sgn - Dlat - Nhatrang   1,100 2   3 ngày    7,200,000    7,850,000      9,150,000    13,000,000    15,300,000   16,400,000  17,600,000
38 Sgn-Dalat-Nhatrang-Sgn   1,150 3   4 ngày    7,800,000    8,525,000      9,975,000    14,000,000    16,450,000   17,600,000  18,900,000
39 Sgn-Dalat-Nhatrang-Sgn   1,250 4   5 ngày    8,700,000    9,525,000    11,175,000    15,550,000    18,250,000   19,500,000  20,950,000
40 Sgn-Nhatrang-Sgn   1,000 1   2 ngày    6,300,000    6,850,000      7,950,000    11,450,000    13,500,000   14,500,000  15,550,000
41 Sgn-Nhatrang-Sgn   1,000 2   3 ngày    6,600,000    7,200,000      8,400,000    11,900,000    14,000,000   15,000,000  16,100,000
42 Sgn-Nhatrang-Sgn   1,100 3   4 ngày    7,500,000    8,200,000      9,600,000    13,450,000    15,800,000   16,900,000  18,150,000
43 Sgn-Nhatrang-Sgn   1,300 4   5 ngày    9,000,000    9,850,000    11,550,000    16,100,000    18,900,000   20,200,000  21,700,000
44 Sgon-QN-NT-DLSgon   1,600 5   6 ngày  11,100,000  12,150,000    14,250,000    19,850,000    23,300,000   24,900,000  26,750,000
45 Sgn-DL-NT-Han-Huế   2,500 8   9 ngày  17,400,000  19,050,000    22,350,000    31,100,000    36,500,000   39,000,000  41,900,000
46 Sgn-DL-NT-Han-Huế   2,600 9   10 ngày  18,300,000  20,050,000    23,550,000    32,650,000    38,300,000   40,900,000  43,950,000
47 Sgn-DL-BMT-Pleiku-K.Tum-DN   2,900 9   10 ngày  20,100,000  22,000,000    25,800,000    35,950,000    42,200,000   45,100,000  48,450,000
48 Sgn-Hn-Hlong-Sapa-Lson   5,500 15   16 ngày  37,500,000  41,000,000    48,000,000    67,250,000    79,000,000   84,500,000  90,750,000
49 Ăn tối (trong tour)       3giờ       300,000       350,000         450,000 450,000 500,000 500,000 600,000
50 Ăn tối (ngoài tour)/Bình Quới       3giờ       400,000       450,000         500,000 550,000 600,000 700,000 800,000
51 Ngoài giờ       1giờ       100,000       100,000         120,000 150,000 150,000 200,000 250,000
52 Qua đêm  (O.N)       1 đêm       300,000       350,000         450,000 450,000 500,000 500,000 550,000

Ghi chú:
Gía trên đã bao gồm chi phí cầu phà, ăn ngủ lái xe.
Gía áp dụng trong điều kiện xăng dầu tăng không quá 5%
Xe không Đón + Tiễn Ngoài Tỉnh sẽ tinh 70% km
Tour xe đạp giá sẻ cộng thêm 500đ/KM
Trân Trọng

Dịch vụ định vị toàn cầu GPS
Cho thuê xe du lịch Anh Vy luôn đi trước các công nghệ tiên tiến phục vụ khách hàng, từ nội thất, âm thanh, ánh sáng, phương tiện giải trí trên xe. Hơn hết là công ty Cho thuê xe du lịch sử dụng Gps đầu tiên.
  • Đơn vị thuê xe dễ dàng xác định vị trí Khách
  • Hóa đơn tính toán khoảng cách chính xác
  • Đơn vị thuê xe luôn liên lạc với khách hàng.


 

Dịch vụ định vị toàn cầu GPS.

Cho tất cả xe Anh vy