28 tháng 3 2003
Cho thuê xe du lịch Anh Vy chính thức thành lập, liên kết phục vu vận chuyễn thành công với các công ty du lịch, lữ hành trong nước và quốc tế.
11 tháng 1 2007
Cho thuê xe du lịch Anh Vy đạt được đội hình xe đa dạng, cung cấp cho thuê đủ loại xe du lịch từ 4 chổ đến 50 chổ. Đặc biệt cho thuê xe cao cấp tháng cho các công ty doanh nghiệp.
read more

Cho thuê xe du lịch Anh Vy
Đội ngủ cho thuê xe du lịch hùng hậu, tài xế chuyên nghiệp phục vụ tận tình, cho thuê xe du lịch các đời mới nhật, mang lại cho quí khách hàng sư an toàn tuyệt đối.

Yếu tố con người được nâng lên tiêu chi hàng đâu của công ty.

Dịch vụ định vị toàn cầu GPS
Cho thuê xe du lịch Anh Vy luôn đi trước các công nghệ tiên tiến phục vụ khách hàng, từ nội thất, âm thanh, ánh sáng, phương tiện giải trí trên xe. Hơn hết là công ty Cho thuê xe du lịch sử dụng Gps đầu tiên.
  • Đơn vị thuê xe dễ dàng xác định vị trí Khách
  • Hóa đơn tính toán khoảng cách chính xác
  • Đơn vị thuê xe luôn liên lạc với khách hàng.


 

Dịch vụ định vị toàn cầu GPS.

Cho tất cả xe Anh vy